header image
 

Wet kinderopvang


Wet Kinderopvang in het kort


Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit en financiering van kinderopvang.
Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid.


De ouder kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van het Rijk op voorwaarden dat het kindercentrum of gastouderbureau en de gastouder geregistreerd zijn bij een gemeente.


Voor een overzicht van alle geregistreerde kindercentra, gastouderbureaus en gastouders in Nederland kunt U terecht bij  


http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf


De wet kinderopvang geldt alleen voor geregistreerde kinderopvang:


  • Dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar
  • Buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen
  • Gastouderopvang via een gastouderbureau door gastouders
  • Peuterspeelzalen

Kinderopvang door buren, familie of vrienden zonder gastouderbureau valt hier niet onder.

Ook overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen vallen niet onder de Wet kinderopvang. In de wet is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht het kindercentrum of gastouderbureau te zorgen voor verantwoorde kinderopvang.
Controle door de gemeenteDe gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang in geregistreerde kindercentra en – via gastouderbureaus – door gastouders.
De GGD voert daarom regelmatig inspecties uit.Voor wie geldt de RijksoverheidbijdrageDeze bijdrage geldt voor ouders die werk combineren met de zorg voor kinderen. De bijdrage is onder meer afhankelijk van uw inkomen.SubsidieHet Rijk subsidieert niet meer de kinderopvanginstellingen, maar de ouder. De werkgeversbijdrage is overigens al vanaf januari 2007 verplicht.Aanvragen bij de BelastingdienstDe Overheidsbijdrage moet u zelf aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt het aanvraagprogramma downloaden via de internetsite van de Belastingdienst:


www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagenlagen.nl


De Belastingdienst verwerkt uw aanvraag en controleert of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. Als dat zo is, maakt de Belastingdienst de tegemoetkoming in maandelijkse termijnen rechtstreeks  aan u over.


U kunt ook nog aanvullende informatie vinden via:


http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang