header image
 

Mijn visie

   Ik vind het belangrijk dat……

…..een kind zich veilig en geborgen voelt:

Voor de ontwikkeling van een kind is het nodig dat het zich veilig en geborgen voelt, dat het zich geaccepteerd voelt. Ik bouw een band met de kinderen op. Door consequent te zijn en duidelijke regels en gewoontes te hanteren bied ik het kind dit gevoel van veiligheid en geborgenheid.

 

…..de verstandelijke, motorische en creatieve ontwikkeling word gestimuleerd:

Ik stimuleer het kind tot ontwikkeling op verschillende terreinen. Er worden activiteiten aangeboden die de eigen fantasie en creativiteit van het kind stimuleren en er worden activiteiten aangeboden waarin het kind zich lichamelijk kan ontplooien. Het kind krijgt de gelegenheid om buiten te spelen en zich motorisch te ontwikkelen.

 

…..kinderen worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid:

Wat het kind zelf kan, moet hij/zij ook zoveel mogelijk zelf doen. Ik bied het kind hulp waar dat nodig is, geef begeleiding naar het ´zelf kunnen´ en laat het kind iets zelf doen als het dat zelf kan.

 

…..het kind sociaal gedrag leert en hierdoor leert om te gaan met anderen:

Met sociaal gedrag wordt bedoeld rekening houden met elkaar, respect hebben voor elkaar, leren delen, maar ook opkomen voor jezelf. Ik leer het kind, door zelf het goede voorbeeld te geven, welk gedrag aanvaardbaar is en welk gedrag niet gewenst is.

 

…..de gastouder het gevoel van zelfvertrouwen stimuleert:

Elk kind is een individu met een eigen persoonlijkheid. Door positieve aandacht te geven wil ik het zelfvertrouwen van het kind stimuleren. Mijn visie is, liever prijzen dan straffen.
De emoties van een kind, zoals boosheid, verdriet, angst, blijheid, etc. worden serieus genomen. Dat stimuleert het zelfvertrouwen van het kind. Ik help het kind zijn gevoelens te verwerken, door er bijvoorbeeld over te praten of te troosten. Ik blijf rustig en consequent handelen, zodat het kind houvast heeft en zich gesteund weet.